Privacy policy

De algemene gegevens van Jazz aan de Sjtasie:

Naam: Jazz aan de Sjtasie

Adres: Nepomukstraat 14

Postcode: 6071 KK Swalmen

E-mailadres: info@jazzaandesjtasie.nl

 

Toelichting

Middels deze privacy policy wordt u geïnformeerd hoe Jazz aan de Sjtasie uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Jazz aan de Sjtasie respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website.

Jazz aan de Sjtasie gaat zeer zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt uiterst vertrouwelijk behandeld.

Jazz aan de Sjtasie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacy policy is uitsluitend van toepassing op de website van Jazz aan de Sjtasie. Wees u er dus van bewust dat Jazz aan de Sjtasie niet verantwoordelijk is voor de privacy policy van eventuele genoemde andere organisaties op de websites van Jazz aan de Sjtasie.

 

Persoonsgegevens die binnen Jazz aan de Sjtasie worden verwerkt:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Het bericht

De persoonsgegevens die Jazz aan de Sjtasie verwerkt zijn allemaal gegevens die door u zelf aan Jazz aan de Sjtasie worden verstrekt.

 

Waarvoor en met welk doel Jazz aan de Sjtasie welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt

Contactformulier

Wij vragen om uw naam en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen over uw geplaatst bericht in het contactformulier.

 

Hoe lang Jazz aan de Sjtasie gegevens bewaart

Jazz aan de Sjtasie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.

 

Delen met anderen

Jazz aan de Sjtasie verkoopt uw gegevens niet aan derden. Jazz aan de Sjtasie verstrekt alleen uw gegevens wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Jazz aan de Sjtasie, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met de volgende derden deelt Jazz aan de Sjtasie gegevens:

  • Partij voor hosting van de website en e-mail. Zij zorgen dat de website goed functioneert, Jazz aan de Sjtasie goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door Jazz aan de Sjtasie in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jazzaandesjtasie.nl. Jazz aan de Sjtasie zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Jazz aan de Sjtasie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Jazz aan de Sjtasie (www.jazzaandesjtasie.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en data versleuteld verstuurd wordt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jazz aan de Sjtasie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@jazzaandesjtasie.nl.

 

Wijzigingen

Jazz aan de Sjtasie behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacy policy aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Laatst gewijzigd op 11 december 2022